Dlaczego materiały budowlane drożeją?

23 grudnia 2020

Podwyżki w chemii budowlanej potrafią być nawet dwa razy w roku. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest kilka. Niektóre podwyżki to zwykły efekt wzrostu cen płacy, kosztów energii itp. Jednak w kwestii budowlanki sprawa ma także drugie dno, które decyduje właśnie o diametralnych skokach cen za materiały budowlane.

Braki surowców

Branża budowlana jest w dużej mierze zależna od surowców, z których produkowane są materiały budowlane. Jednym z najbardziej odczuwalnych niedoborów jest gips syntetyczny oraz popiół do produkcji cementu. A jak wiemy, budowlanka opiera się głównie na tych materiałach. Wzrost popularności ekologii sprawia, że zmniejsza się ilość wytwarzania odpowiedniego popiołu, który jest niezbędny do produkcji cementu. Również importowanie energii spoza kraju przyczynia się do tego, że zamykane są kolejne bloki w elektrowniach, które wytwarzają popiół lotny w procesie odsiarczania spalin. W konsekwencji brakuje surowców, które są podstawą dla budowlanki. Tak dochodzi do powstania kryzysu, który narzuca wzrost cen za materiały budowlane.

Wzrost cen za transport

Kolejnym czynnikiem decydującym o wzroście cen za materiały budowlane jest wzrost kosztów transportu. Droższe paliwo równa się droższy transport, a wszystko przekłada się na podnoszenie stawek za materiały. Branża budowlana opiera się na ogromnej wymianie handlowej pomiędzy krajami. Wiele surowców jest eksportowanych poza tereny Polski. Niestety z uwagi na późniejsze braki, materiały budowlane są importowane, podbijając tym samym cenę finalną.

Duży popyt na inwestycje

Kolejną kwestią, która wpływa na to, że materiały budowlane drożeją, jest także zwiększony popyt na inwestycje deweloperskie. Błyskawiczny wzrost rozwoju gospodarczego oraz coraz więcej nowych inwestycji sprawia, że zapotrzebowanie na materiały budowlane z roku na rok rośnie. Niestety wraz ze wzrostem zapotrzebowania maleje ilość produkowanych surowców. Przekłada się to na braki w magazynach, a w konsekwencji na coraz wyższe ceny za materiały budowlane. Ogromny boom budowlany sprawia, że wiele magazynów budowlanych musi przyjmować zamówienia z dużym wyprzedzeniem. Trudności z dostępem materiałów to szczególnie duży problem w większych miastach, gdzie takich inwestycji jest najwięcej.

Ceny materiałów budowlanych drożeją z roku na rok. Dla inwestorów jest to także czynnik decydujący o podwyższeniu cen sprzedaży mieszkań. Rozwój gospodarki i podniesienie średniej krajowej sprawia, że coraz więcej ludzi decyduje się na własny kąt. Budowa domu czy zakup mieszkania – wszystko to przekłada się na wzrost wszelkich inwestycji deweloperskich.